Правила рейтингових ігор PubQuiz та X-track Quiz

Сезон

 • Сезон складається з 10 чи 12 ігор.
 • Ігри, що проводяться паралельно у різних локаціях, мають однакові умови.
 • Графік таких ігор оголошується на сайті проекту. При наявності суттєвих обставин графік може бути змінено.

Хід гри

 • Зазвичай гра складається з 8 раундів по 10 питань (в деяких випадках, кількість питань в окремих раундах може бути змінено)
 • Відповідь на кожне питання оцінюється у відповідності до оголошеного заліку ( зазвичай, одна правильна відповідь– один бал). Можливі спеціальні умови для зарахування, для окремих питань чи раундів.
 • Апеляції стосовно питань гри приймаються в письмовому вигляді, протягом 24 годин з моменту її закінчення, шляхом відправки повідомлення (E-mail, соціальні мережі) організаторам гри.
 • По закінченню гри бали команди сумуються. Перемагає та команда, котра набрала більше всіх балів.
 • У разі коли декілька команд набрали однакову кількість балів, команди розділяють призове місце, а одне чи кілька місць нижче лишаються не зайнятими.

Рейтинг

 • Результати сезону підбиваються по результатах зіграних ігор. За пропущені ігри команда отримує 0 (нуль) балів.
 • Протягом всього сезону назва команди не має змінюватися. В протилежному випадку, в кожній окремій грі, команда буде отримувати бали в новий залік, за новою назвою.
 • Рейтингові бали нараховуються за формулою: з 1 по 40 місце – 51 – (зайняте місце), команда котра зайняла 41 місце та нижче отримує за гру10 балів.
 • Місця в сезоні визначаються шляхом сумування балів за результатами всіх зіграних ігор сезону, без двох найгірших результатів. У випадку рівної кількості балів, переможцем визнається команда, котра набрала більше білів протягом всього сезону.

Авторські ігри

 • Команди можуть, за згодою організаторів, робити авторські ігри в рамках сезону. Участь організаторів в розробці та проведенні гри є обов’язковою.
 • Про бажання написати авторську гру капітан команди зобов’язаний повідомити організаторів не пізніше ніж за 3 тижні до запланованої дати проведення гри. І не пізніше чим за 2 тижні надати підготовлений сценарій гри для перевірки організатором проекту.
 • Команда, котра пише свою авторську гру, не може приймати участь у цій грі.
 • Бали за авторську гру нараховуються як фіксована частина 30+ плаваюча, котра залежить від оцінок команд гравців (3* середня оцінка)
 • Команда має право написати тільки одну гру за сезон.

Призи

 • Нагородження за результатами гри проводиться на підставі попереднього рейтингу в кожній локації. Такий попередній результат організатори визначають виходячи із своїх максимальних зусиль встановити справедливий результат і не враховує можливих апеляцій.
 • За результатами сезону, команди отримують призи. Перелік призів визначається організаторами.